top of page

CÉGES TÁMOGATÁS

A Rosszcsont Alapítvány közhasnzú szervezet

Az 1996. évi LXXXI.tv. 7.§ (5-7.) bek. alapján az adóalap megállapításakor az adomány összege csökkentő jogcímként figyelembe vehető. Az erről kiállított gazolást a Fővárosi Bíróságnál 12.Pk.61123/2009/3. számon nyilvántartott bejelentés alapján, mint

KÖZHASZNÚ SZERVEZET adjuk ki.

 

A juttatás adóévében az alapítvány eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív.

 

Nem kell megnövelni a támogató adózás előtti eredményét a 1996.évi

LXXXI.tv.III.melléklet A/13-as pontja értelmében.

Pénzadományukat az alábbi számlaszámon várjuk:
OTP 11702012-20000521

AAM

MALÉV

CARUSSEL GROUP

EURORISK

GOBEL

KORÁBBI TÁMOGATÓINK

bottom of page